ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Председател:

Цветана Петкова Кавръкова

Членове:

Гана Пеева Радунчева

Лалка Георгиева Добрева

Мартин Лин Чан

Мария Стаменова Комитова

Петранка Владова Баева

Таня Лулчева Илкова

Тотка Спасова Терзиева

Цонка Христова Иванова

Проверителна комисия:

Райна Спасова Благоева

Велика Лулчова Карамихова

Виолета Димитрова Нешкова

 

Декларация за конфликт на интереси