Читалище “Надежда 1900” в с. Чавдар е основано на 6 януари 1900 г. – Йордановден, от 36 жители на селото, поставили си за цел да работят за културното и просветно въздигане на населението, съхраняването и развитието на народните традиции, българските обичаи и ритуали, песенното и театрално творчество, засилване любовта на децата, младежта и възрастните към книгите. Първи председател на настоятелството е адвокатът Стоян Червенков.


Още в първите години се развива активна и последователна дейност за привличане на още членове и утвърждаване авторитета на институцията сред жителите на тогавашното село Радославово. В читалнята на читалището се получават почти всички водещи национални вестници и списания. Чрез дарения и закупуване на книги се създава библиотека, от която се ползват учителите и учениците, както и не малка част от възрастното население. Организират се и първите театрални представления. С голям успех се представят драмите “Руска”, “Геновева”, “Левски”, “Илю войвода”, “Хъшове”, “Иванко”, комедиите “Ура, да живеят нашите”, “По неволя доктор” и др. За децата и учениците се драматизират приказки. За финансово подпомагане на читалището се провеждат вечеринки, томболи, лотарии, дават се сказки по интересни теми. Провеждат се седмици на българската книга.


През тези години читалището се разполага в стая в училището. Към 1923 г. се подема инициатива сред читалищните членове и населението чрез доброволни пожертвования да се съберат средства за изграждане на самостоятелна читалищна сграда. Идеята се разисква през 1935 г. на голямо общоселско събрание, когато се учредява строителен комитет за изграждане на “Читалище-паметник” на загиналите във войните за национално обединение жители на селото. Обединявайки усилията си с Кооперация “Възкресение” и Ловно-рибарско дружество “Сокол”, общият “Дом-паметник” е напълно завършен и започва да се ползва за културна дейност през 1943 г.


Първите самодейни състави се формират към средата на 40-те години на ХХ в. Създават се женска певческа група, театрална трупа, танцов състав, народен оркестър, а по-късно и естраден състав. Не закъсняват успехите. На прегледа на художествената самодейност в Софийски окръг през 1956 г. битовият хор при читалище “Надежда” става окръжен първенец.
Самодейците са тези, които с голяма ревност и отлично познаване на народния бит и традиции, съхраняват и пресъздават стари обичаи и ритуали. Само в с. Чавдар е съхранен до наши дни обичаят “Вайдудула” – молитва за дъжд. За възстановката му през 1965 г. на Първия Национален събор на народното творчество в гр. Копривщица те са отличени с бронзов медал.
Най-дълго председател на настоятелството на читалище “Надежда – 1900” е учителят и по-късно директор на местното училище Нено Караджов. Той ръководи културната институция повече от 20 години. По негово време самодейните колективи се увеличават, печелят се много успехи, залагат се здравите основи на възходящото и трайно присъствие на певците, инструменталистите и танцьорите в обществения и културен живот на село Чавдар. 


В момента към читалище творческите състави са няколко, с десетки участници – деца, младежи и възрастни. Успешно се изявяват на сцената на читалището и по различни наши и международни фестивали Женски народен хор “Китка”, Група за стари шлагери, Детски и Младежки танцов състав “Средногорско веселие”, единствената в района на Средногорието дудучарска група, Детска фолклорна група “Славейче”, Школа за модерни танци, Женска група за автентично пеене, Група за автентичен фолклор и други.


Съставите на читалището са лауреати на Националните събори на народното творчество в Копривщица, на Международния фестивал за туристическа песен в Горна Оряховица (2003 г.), на “Балкан-фолк” – Велико Търново, Международния фолклорен фестивал “Златен лешник” в Турция (2006 г.) и др. Съвместно с общинското ръководство, творческите колективи на читалище “Надежда – 1900” са инициатори за провеждане на фолклорните празници “Да запеем заедно песните на Средногорието”, които вече са международни и имат няколко издания.
Община Чавдар и настоятелството на читалище “Надежда 1900” полагат грижи за подобряване условията за репетиции на самодейните състави, за удобствата на зрителите, за разширението на читалищната сграда. Чрез спечелено финансиране на проект “Развитие на социалните услуги в село Чавдар”, през 2012 г. към съществуващата сграда са изградени допълнителни гримьорни, нова репетиционна зала, увеличен е капацитетът на сцената, обновен е салонът на читалището. С допълнителни средства от бюджета на читалището е Извършени ремонти и на останалите читалищни помещения – библиотеката, хранилището за книги, помощните зали.


Днес читалището в село Чавдар е активно работеща културна институция. С изграждането на развлекателния комплекс “Света Петка” над селото и обновлението на читалищната сграда, тук се провеждат инициативи и прояви на фирми и обществени организации, на фестивали и надпявания си дават среща фолклористи от различни области на страната, гостуват национални ансамбли, театрални колективи и изпълнители.   


През годините Народно читалище „Надежда – 1900” – село Чавдар има заслугата и за запазване на българските традиции и обичаи, за зараждане и развитие на библиотечното дело, събирането и разпространението на знания за село Чавдар, както и развитието на изкуствата и културата в общината.


В него може да участва всеки български гражданин без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.


Читалището е призвано чрез разностранната си дейност да работи за културното и информационно обогатяване на населението в село Чавдар.


Юбилейните 85 и 110-годишнини са чествани с концертни изяви. Художествените състави към читалището са участвали и продължават да участват на фолклорни форуми в страната и чужбина – изяви в Република Македония, Република Сърбия, Република Гърция, Националния дворец на културата – град София; Националните събори в Копривщица, Рожен, Велико Търново, Горна Оряховица, конкурси и други изяви.