Работно време
понеделник – петък
8:30 – 18:30 часа
Почивни дни – събота и неделя


В библиотеката на Народно читалище „Надежда – 1900” се съхраняват 27 000 тома книги. Там читателите биват обслужвани от двете служителки в библиотеката Татяна Николова и Ива Стаменова.

Заповядайте!


Фондът на библиотеката разполага с литература от различни отдели:
-    Детска художествена
-    Художествена литература – западноевропейска, руска, българска, френска, италианска
-    Техническа литература
-    Народно творчество
-    Религия
-    Философия
-    Право
-    География
-    История
-    Медицина
-    Селско стопанство
-    Математика
-    Физика
-    Библиография

Програма „Глобални библиотеки – България”


Библиотеката към Народно читалище „Надежда-1900” е една от одобрените на първия етап на проекта на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. По линия на програмата библиотеката получи компютърна техника, а работещите преминаха различни курсове на обучение в пет направления. Целта е да могат служителите да предлагат адекватна  за случая услуга на потребителите. Същността на проекта е да се даде равен достъп до актуална и бърза информация на читателите на библиотеката.


Посетителите на нашата библиотека оценяват добре резултатите от реализацията на проекта „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.